ریل کانوایر،ایر کانوایر،ریل ترافیک

ریل ترافیک

ریل فوق بصورت رفت و برگشتی می باشد.
جهت ایجاد ترافیک قبل از دستگاه لیبل زن تعبیه می گردد.
سرعــت آن متناســب با ســرعت خــط است.
بـدنه این ریل از استــلنس استیــل AISI 304ساخته می شــود.

 

ريل ارتباطي

بدنه و شاسي دستگاه تماما از استنلس استيل ساخته شده است .
ريل هاي ارتباطي بر حسب نياز در قسمتهاي مختلف خط توليد نصب ميگردد بخصوص پس ازتری بلوک ليبل زن جهت اتصال ریل ارتباطی دستگاه ها در خط قرار می گیرند.
ارتفاع ريل بر حسب ارتفاع خط توليد قابل تنظيم شدن است .

فهرست