استخدام در برزین صنعت

افراد مورد نیاز جهت استخدام در شرکت برزین صنعت:

۱ -اپراتور ماهر فرز CNC مسلط به کنترلر فانوک و برنامه نویسی 3 نفر( ۵سال سابقه )

۲ اپراتور فرز CNC نیمه ماهر ۲ نفر (3سال سابقه)

3 -اپراتور فرز منوآل ماهر و نمیه ماهر ۲ نفر(۲ سال سابقه)

4-نیروی فنی ماهر با سابقه کار مسلط به دستگاه های تزریق و بادی به خصوص دستگاه بطری پت

۵ -تراشکار ماهر مسلط به تراش تبریز ۱ نفر (۵سال سابقه )

6 -تراشکار مبتدی جهت شیفت شب ۲ نفر

7-سرپرست سالن قطعه سازی و قالب سازی ۱نفر (۱۰سال سابقه)

8-قالب ساز ماهر و نیمه ماهر ۲ نفر (۵سال سابقه )

9-اهنگر و جوشکار ماهر ونیمه ماهر ۲ نفر (3سال سابقه)

۱۰-وسط کار فنی آشنا به قالویز کاری و نقشه خوانی ۲ نفر

۱۱-نیروی فنی ماهر مسلط به ماشین آالت صنعتی 3 نفر(۲ سال سابقه)

۱۲-طراح صنعتی مسلط به سالیدورک و نرم افزارهای cam cad با سابقه کار

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, doc, docx.

4.4/5 - (7 امتیاز)
فهرست
.