خط کامل تولید آب معدنی

شرح فرآیند تولید آب معدنی و تکنولوژیهای موجود

تکنولوژی و روشهای تولید آب معدنی را می‌توان به دو بخش عمده تقسیم نمود.

الف) آماده سازی و سالم سازی و پر کردن آب معدنی
ب) تولید ظروف مورد نیاز جهت بسته بندی آب
در زیر به شرح روش تولید هر یک از دو بخش فوق اشاره می‌گردد.

آماده سازی و سالم سازی آب 
در این قسمت آب معدنی هدایت شده از منابع آب مراحل زیر جهت انتقال به خط پر کن آماده می‌گردد

از آنجایی که بر اساس تعاریف انجام شده محصول آب معدنی، آب طبیعی خارج شده از منابع آب (چشمه و یا چاه) می‌باشد

که بدون هیچگونه تغییری در ترکیبات شیمیایی آن در بطری پر شده باشد لذا جهت آماده سازی صرفا از مراحل زیر استفاده می‌گردد.

انتقال آب از منابع آب

در این مرحله با توجه به محل استقرار چشمه و یا آب زیرزمینی، آب از منابع مذکور به صورت کاملا بهداشتی به منابع ذخیره آب هوایی

و یا زیرزمینی، واحد منتقل می‌گردد طی این مرحله ضمن ته نشینی مواد خارجی سنگین سعی می‌گردد از هر گونه آلودگی جنبی آب جلوگیری به عمل آید.

مخازن ذخیره آب

جهت هدایت آب به مراحل مختلف و امکان ذخیره سازی آب در واحد معمولا از منابع ذخیره هوایی یا زیرزمینی با توجه به ظرفیت خط تولید استفاده می‌گردد این منابع ذخیره سازی به نحوی طراحی می‌گردند که از هر گونه آلودگی‌های شیمیایی و میکروبیولوژیک در آب جلوگیری نمایند.

فیلتراسیون آب

جهت حذف مواد معلق و شناور در آب فیلترهای شنی مناسب در این مرحله استفاده می‌شود

این فیلتر‌ها طوری طراحی می‌گردند که آب با فشار معینی از یک بستر شنی با سایزهای متفاوت عبور داده می‌شود و مواد معلق آن حذف می‌گردد.

این فیلتر‌ها با مکانیسم یکسان به صورت مختلفی ساخته می‌شود که صرف نظر از نوع آن همگی دارای مکانیسم و کاربری یکسان هستند.

تعدیل طعم، آب، رنگ و بو

 جهت حذف هر گونه بو احتمالی در آب و همچنین حذف رنگهای احتمالی آن در این مرحله آب از یک بستر کربن اکتیو عبور داده می‌شود

که طی آن از هرگونه بو و رنگ غیر طبیعی عاری می‌گردد. در این مرحله امکان افزودن انواع طعم‌ها، ویتامین‌ها، املاح و… می‌باشد.

مرحله فیل‌تر اسیون نهایی آب

طی این مرحله آب از یک فیل‌تر کاتریجی به نام پولیشر عبور داده می‌شود با توجه به اینکه مش این فیل‌تر بسیار بالا می‌باشد

(در حدود ۱۴۰- ۱۳۰) می‌کرن آب از هر گونه مواد معلق که با چشم غیر مسلح قابل رویت نمی‌باشد عاری می‌گردد این فیلتر‌ها با مکانیسم یکسان به صورت مختلف ساخته می‌شوند.

۶) مرحله استریل کردن آب:
در این مرحله جهت حذف هر گونه آلودگی احتمالی میکروبیولوژیکی در آب و بهداشتی کردن آن از یک سیستم (اشعه مادون بنفش)

استفاده می‌شود در این مرحله آب با دبی و فشار معینی از یک بستر نور عبور داده می‌شود که طی زمان مذکور هر گونه آلودگی میکروبیولوژیک آن از بین رفته و آب صد در صد استریل و جهت شرب آماده می‌شود پس از این مرحله آب به خط پرکن هدایت می‌گردد.

مرحله دوم:

پر کردن آب در بطری
در این مرحله آب طی مراحل زیر در بطری پر می‌گردد.

1)دستگاه بادکن پت(تولید بطری):

در ابتدا برای تولید بطری های پت باید از دستگاه بادکن پت استفاده شود،که در تیراژهای متفاوتی هستند.
متناسب با دبی آب و میزان مصرف روزانه آب میتوان دستگاه بادکن با تیراژ مورد نظر را خریداری کرد.
بدین صورت که پریفرم توسط کانوایر از مخزن به داخل آون دستگاه انتقال یافته و با گرم شدن داخل آون به داخل قالب رفته و توسط باد با سرعت بالا مطابق با هر
طرحی که قالب باشد باد میشود.

2- ردیف کردن بطری(anscrumbler):
طی این مرحله بطری‌های خالی جهت هدایت به دستگاه فیل‌تر به صورت دستی و یا ماشینی ردیف می‌گردند.

در صورتی که این عملیات دستی انجام گیرد توسط نیروی انسانی بطری‌های خالی بر روی نوار نقاله انتقال بطری خالی قرار داده می‌شود

در این روش ماشینی با استفاده از یک دستگاه بطری به صورت خودکار بر روی نوار نقاله مربوطه قرار گرفته و توسط یک نوار نقاله بادی به

طرف دستگاه پر کن هدایت می‌گردند.

3- شستشو بطری پر کردن و دربندی(three block)
طی این مرحله بطری‌ها توسط یک دستگاه روتاری شستشو می‌گردند و سپس بطری‌ها جهت پر شدن به دستگاه پرکن هدایت شده و

بعد از عملیات پر شدن بطری توسط یک دستگاه در بندروتاریی دربندی می‌گردند.

4- برچسب زنی(opp)
بطری‌ها پر و دربندی شده توسط یک نوار نقاله به این دستگاه هدایت شده و برچسب زده می‌شود.

این مرحله نیز صرف نظر از نوع ماشین آلات انتخابی و میزان اتوماسیون آن دارای مکانیسم کار یکسان می‌باشد.

5- چاپ مشخصات تولید (jet printer)
در این مرحله بطری‌ها ضمن عبور از یک دستگاه اطلاعات مورد نیاز از قبیل تاریخ تولید، تاریخ انقضاء و سایر اطلاعات مورد نیاز بر روی قسمتی از بطری و یا درب آن چاپ می‌نماید.

6- شیرینگ پک( shrink packing)
طی این مرحله بطری‌ها در ردیف‌های مورد نظر که معمولا ۳*۲ تایی می‌باشند شیرینگ می‌گردند این ماشین آلات نیز صرف نظر از نوع و اتوماسیون آن همگی دارای مکانیسم یکسانی می‌باشند.

در ‌‌نهایت پس از برچسب خوردن بطری‌ها بصورت ۶ تایی بسته بندی می‌شوند.

در بسته بندی نهایی هربسته با استفاده از فیلم شیرینک بسته بندی می‌شود.

فیلم شیرینک فیلمی از جنس پلاستیک با جهت یافتگی معین است که پس از عملیات چاپ به صورت تیوپ درآمده و بر روی بسته بندی‌ها قرار گرفته و پس از ورود به داخل تونل شیرینک با کمی حرارت جمع می‌شود و تمام محیط آنرا می‌پوشانند.

در بسته بندی مقدار فیلم شیرینک باید همیشه ۱۰ % بزرگ‌تر از اندازه ظرف مورد نظر باشد.

فهرست