دستگاه نیمه اتوماتیک بلوپت BM 150

About the project

دستگاه نیمه اتوماتیک بلوپت BM 150

کاربرد : مورد استفاده جهت گالن های آب معدنی 

دستگاه نیمه اتوماتیک بوده و قابلیت تولید بطری 16 و 20 لیتر تک کویت ، 5 و 10 لیتر دو کویت را دارا می باشد .

Latest from Super User

JoomlaMan