فیلم کوتاه ساخت بطری پت

فیلم کوتاه ساخت بطری پت

بدیهی است ما نیز همگام با شرکت های معتبر قالب سازی از تکنولوژیCAM/CADو استراتژی ساخت قالب ها بر پایه کیفیت بالا و زمان ساخت کوتاه و مطابق با استانداردهای جهانی و قیمت رقابتی بهره میگیریم و در نتیجه کم ترین خطا ،باترین سرعت و تنوع در مدل های مختلف و مورد پسند مشتری را در ساخت قالب داریم. در این راه از نرم افزارهای مطرح نظیر POWERMILL-EDGECAMو دستگاههای فرزCNCبا دقت حدود 10 میکرون کمک میگریم.

JoomlaMan